Het RIVM velt definitief oordeel over voetballen op rubbergranulaat

Vorige week beantwoordden we 4 vragen over rubbergranulaat, waaronder de vraag of het gevaarlijk is om op te sporten. Toen werd al gedacht dat het niet gevaarlijk zou zijn, maar het RIVM heeft nu haar laatste onderzoek afgerond en de resultaten gepresenteerd. Het definitieve oordeel: het is inderdaad niet gevaarlijk. Er zitten veel verschillende stoffen in, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. De stoffen zitten namelijk min of meer in het granulaat opgesloten, waardoor het schadelijke effect verwaarloosbaar is.

Sporten op rubbergranulaat

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals PAK’s, metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Dat wil zeggen dat e resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat geven in heel Nederland.

Geen verband met leukemie

Uit de beschikbare informatie zijn geen signalen aangetroffen die een verband tonen tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en leukemie of lymfeklierkanker. De chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken blijken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in te zitten. Sinds de eind jaren ’80 is er een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt, maar deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland gebruikt worden.

kunstgras2

Norm aanpassen

Het RIVM adviseert wel om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Het moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels, terwijl de norm voor consumentenproducten aanzienlijk strenger is: deze staat veel lagere (100 tot 1000 keer minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s ligt op dit moment iets boven de norm voor consumentenproducten. Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoekt momenteel welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Je kunt nu in ieder geval met een gerust hart jullie kunstgrasveld met rubbergranulaat betreden. Toch zeggen we nog steeds: doe ons maar ├ęcht gras.

Leestip: De beste behandeling tegen schaafwonden door kunstgras

Bron: RIVM