Veilig alternatief kunstgraskorrels was al lang beschikbaar

Vorig jaar kregen de kunstgrasvelden met rubbergranulaat veel aandacht, want de rubber korrels zouden kankerverwekkend zijn. Het leidde tot veel commotie en zelfs angst bij ouders van voetballers die er wekelijks op voetballen. De Volkskrant is er echter achtergekomen dat er in oktober 2015 al twee internationaal opererende bedrijven een veilig alternatief hadden. Ze sprongen in op nieuwe, strenge regels voor kunstgraskorrels die Nederland eigenlijk wilde bepleiten bij de Europese Commissie.

Veilig alternatief rubbergranulaat

In oktober 2015 vroeg het Zwitserse Sekisui Alveo (één van de twee bedrijven) aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om een toelichting op nieuwe eisen voor kunstgraskorrels. Het RIVM gaf toen aan dat de eisen strenger zouden worden. Sekisui Alveo en Terra Sports Technology BV (het tweede bedrijf) bereidden zich dus voor op een veel strengere norm voor de korrels. Het laatstgenoemde bedrijf, maakte korrels van kunststof en die lagen ver onder de strengste norm voor producten met kankerverwekkende stoffen. Het nadeel: ze zijn zes tot zeven keer zo duur.

kunstgras

Doordat Sekisui Alveo de overheid benaderde, zette ze een discussie in gang over de nieuwe eisen. De banden- en recyclingsbranche schrok ervan, want de overheid leek het rubbergranulaat te gaan verbieden. Dat zou grote gevolgen hebben, want in Nederland zijn zo’n 2000 velden bestrooid met versnipperde autobanden. Het vervangen van de velden in heel Europa zou miljarden gaan kosten volgens de branche.

Lobby

De bandenbrache ging flink lobbyen in Nederland en Europa, en op verzoek van de Europese Commissie besloot Nederland uiteindelijk de strengere eisen in te trekken. VWS-minister Schippers zegt dat de overheid zich niet heeft laten beïnvloeden door de bandenbranche. De productie en aanleg van rubbergranulaatvelden ging dus gewoon door. Het RIVM heeft na onderzoek in 2016 alsnog gepleit voor het aanscherpen van de regels, hoewel het sporten op deze velden wel gewoon veilig zou zijn.

Leestip: 5 tips om jezelf te beschermen tegen schurend kunstgras

Bron: Volkskrant